Name Affiliation
Masayuki Akiyama Tohoku University
Wako Aoki NAOJ
Xiaoyang Chen Tohoku University
Wen-Ping Chen National Central University
Dennis Crabtree NRC Herzberg
Daniel Devost CFHT
Noboru Ebizuka RIKEN
Laura Ferrarese Gemini
Hideaki Fujiwara Subaru
Hisanori Furusawa NAOJ
Stephen Gwyn Canadian Astronomy Data Centre
Guenther Hasinger University of Hawaii at Manoa
Takashi Hattori Subaru
Yutaka Hayano NAOJ
Kohei Hayashi NAOJ
Kohei Hayashi NAOJ
Wanqiu He Tohoku University
Ryo Higuchi The University of Tokyo
Hidetomo Homma NAOJ
Narae Hwang KASI
Hiroyuki Ikeda NAOJ
Myungshin Im Seoul National University
Akio Inoue Osaka Sangyo University
Ikuru Iwata Subaru
Takafumi Kamizuka The University of Tokyo
Nobunari Kashikawa NAOJ
Toshihiro Kawaguchi Onomichi City University
Yuki Kimura Tohoku University
Scot Kleinman Gemini
Jin Koda Stony Brook University
Tadayuki Kodama Tohoku University
Michitaro Koike NAOJ
Takashi Kojima The University of Tokyo
Mitsuru Kokubo Tohoku University
Masahiro Konishi The University of Tokyo
Yusei Koyama Subaru
Hilton Lewis W. M. Keck
Sin'itirou Makiuti NAOJ
Yuichi Matsuda NAOJ
Tadafumi Matsuno SOKENDAI/NAOJ
Yoshiki Matsuoka Ehime University
Ken Mawatari Osaka Sangyo University
Etsuko Mieda RCUH/Subaru
Sogo Mineo NAOJ
Yosuke Minowa Subaru
Tomoki Morokuma The University of Tokyo
Kentaro Motohara The University of Tokyo
Shiro Mukae The University of Tokyo
Ryoma Murata Kavli IPMU
Tohru Nagao Ehime University
Kouichiro Nakanishi NAOJ
Norio Narita The University of Tokyo
Hoang Anh Thi Nguyen Vietnam National Satellite Center
Yuu Niino NAOJ
Shogo Nishiyama Miyagi University of Education
Junichi Noumaru Subaru
Tomohiro Nozawa Kavli IPMU
Stevanus Kristianto Nugroho Tohoku University
Nagayoshi Ohashi Subaru
Hirofumi Okita Subaru
Masato Onodera NAOJ
Masaaki Otsuka ASIAA
Tae-Soo Pyo Subaru
John Silverman Kavli IPMU
Luc Simard National Research Council Canada
Takahiro Sumi Osaka University
Masahiro Takada Kavli IPMU
Yuhei Takagi Subaru
Hiro Takami ASIAA
Yoichi Takeda NAOJ
Naoyuki Tamura Kavli IPMU
Motohide Tamura U.Tokyo/ABC
Ichi Tanaka Subaru
Masayuki Tanaka NAOJ
Hiroshi Terada NAOJ
Jun Toshikawa ICRR
Tomo Usuda NAOJ
Yousuke Utsumi KIPAC
Taichi Uyama The University of Tokyo
Junfeng Wang Xiamen University
Shiagn-Yu Wang ASIAA
Kenneth Wong NAOJ
Suijian Xue NAOC
Takuji Yamashita Ehime University
Naoki Yasuda Kavli IPMU
Fumi Yoshida Chiba Institute of Technology
Michitoshi Yoshida Subaru