participants_photo.jpg

Name Affiliation
Hidehiko Agata NAOJ 
Hiroshi Akitaya Hiroshima University
Masayuki Akiyama Tohoku University
Wako Aoki NAOJ
Nobuo Arimoto Subaru Telescope
Haruka Baba SOKENDAI/NAOJ
Masashi Chiba Tohoku University
Matthew Colless The Australian National University
Warrick Couch Australian Astronomical Observatory
Dennis Crabtree NRC Herzberg
Jessica Dempsey East Asian Observatory
Daniel Devost CFHT
Mamoru Doi The University of Tokyo
Noboru Ebizuka RIKEN
Alexis Finoguenov MPE
Hideaki Fujiwara Subaru Telescope
Junko Furusawa NAOJ
Hisanori Furusawa NAOJ
Takashi Hasegawa Gunma Ast. Obs.
Takashi Hattori Subaru Telescope
Masao Hayashi NAOJ
Paul Ho East Asian Observatory
Hidetomo Homma NAOJ
Daisuke Homma Tohoku University
Narae Hwang Korea Astronomy and Space Science Institute
Shinichi Ichikawa NAOJ
Hiroyuki Ikeda NAOJ
Masatoshi Imanishi NAOJ
Rob Ivison ESO
Ikuru Iwata Subaru Telescope
Masanori Iye NAOJ
Ji-an Jiang The University of Tokyo
Russell Kackley Subaru Telescope
Masaru Kajisawa Ehime University
Yukiko Kamata NAOJ
Kazuhisa Kamegai NAOJ
Takafumi Kamizuka IoA, U.Tokyo
Nobunari Kashikawa NAOJ
Daichi Kashino ETH Zurich
Satoru Katsuda Chuo University
Koji Kawabata Hiroshima University
Toshihiro Kawaguchi Sapporo Medical University
Satoshi Kawanomoto NAOJ
Satoshi Kikuta SOKENDAI/NAOJ
Scot Kleinman Gemini
Tadayuki Kodama NAOJ
Kotaro Kohno The University of Tokyo
Takashi Kojima The University of Tokyo
Yutaka Komiyama NAOJ
Akira Konno The University of Tokyo
Shintaro Koshida Subaru Telescope
Nobuhiko Kusakabe ABC
Minhu Lee The University of Tokyo
Hilton Lewis W. M. Keck
Fumiya Maeda Kyoto University
Tadafumi Matsuno SOKENDAI/NAOJ
Yoshiki Matsuoka NAOJ
Yosuke Minowa Subaru Telescope
Takashi Miyata IoA, U.Tokyo
Hironao Miyatake JPL/Caltech
Satoshi Miyazaki NAOJ
Yuki Moritani Kavli IPMU
Tomoki Morokuma The University of Tokyo
Kentaro Motohara The University of Tokyo
Hitoshi Murayama UCB/Kavli IPMU
Tohru Nagao Ehime University
Kouichiro Nakanishi NAOJ
Norio Narita The University of Tokyo
Hiroko Niikura The University of Tokyo
Yuu Niino NAOJ
Shogo Nishiyama Miyagi University of Education
Sachiyo Noda NAOJ
Junichi Noumaru Subaru Telescope
Yumiko Oasa Saitama University
Nagayoshi Ohashi Subaru Telescope
Kouji Ohta Kyoto University
Yukie Oishi NAOJ
Hirofumi Okita Subaru Telescope
Yuki Okura RIKEN
Masashi  Omiya NAOJ
Masahiro Onitsuka SOKENDAI/NAOJ
Masato Onodera Subaru Telescope
Masafusa Onoue SOKENDAI/NAOJ
Takafumi Ootsubo The University of Tokyo
Tae-Soo Pyo Subaru Telescope
Tsuguru Ryu SOKENDAI/NAOJ
Masao Saito NRO, NAOJ
Yoshihiko Saito Tokyo Institute of Technology
Satoko Sarahana NAOJ
Kosuke Sasahara Polytechnic University of Japan
Toshiyuki Sasaki NAOJ
Hana Sasaki Tohoku University
Isao Sato Nihon University
Malte Schramm NAOJ
Andreas Schulze NAOJ
Atsushi Shimono Kavli IPMU
Yoshiharu Shinnaka NAOJ
John Silverman Kavli IPMU
Doug Simons CFHT
Alessandro Sonnenfeld Kavli IPMU
Tomoko Suzuki SOKENDAI/NAOJ
Masahiro Takada Kavli IPMU
Yuhei Takagi NAOJ
Yoichi Takeda NAOJ
Koki Takiura  Subaru Telescope
Naoyuki Tamura Kavli IPMU
Motohide Tamura The University of Tokyo
Masayuki Tanaka NAOJ
Ichi Tanaka Subaru Telescope
Masaomi Tanaka NAOJ
Mikito Tanaka Tohoku University
Yusuke Tanaka The University of Tokyo
Yoshiaki Taniguchi Open University of Japan
Hiroshi Terada TMT
Tsuyoshi Terai Subaru Telescope
Alexey Tolstov Kavli IPMU
Motonari Tonegawa KIAS
Jun Toshikawa NAOJ
Mizuho Uchiyama NAOJ
Hideki Umehata Open University of Japan
Tomonori Usuda NAOJ
Yosuke Utsumi Hiroshima University
Tom Winegar Subaru Telescope
Kenneth Wong NAOJ
Kiyoto Yabe Kavli IPMU
Yoshihiko Yamada NAOJ
Tadahiro Yamamoto Fujitsu
Moegi Yamamoto SOKENDAI/NAOJ
Issei Yamamura ISAS, JAXA
Yi Yang SOKENDAI/NAOJ
Naoki Yasuda Kavli IPMU
Michitoshi Yoshida Hiroshima University
Fumi Yoshida NAOJ